SŁABA SIŁA WOLI - GROZI UTRATĄ DUSZY

„TRUDNE CZASY TWORZĄ SILNYCH LUDZI,

SILNI LUDZIE TWORZĄ DOBRE CZASY,

DOBRE CZASY TWORZĄ SŁABYCH LUDZI,

A SŁABI LUDZIE TWORZĄ TRUDNE CZASY”