DROGA NIEBIAŃSKA POLEGA NA STAWIANIU I PODTRZYMYWANIU BARIER - TAM GDZIE JEST TO UZASADNIONE MORALNIE I ETYCZNIE.

GDYBY NIEBO TOLEROWAŁO WSZYSTKO / KAŻDE PLUGASTWO CZY OHYDZTWO I NIE MIAŁO BARIER / KONKRETNYCH ZASAD MORALNYCH - TO PRZESTAŁO BY BYĆ NIEBEM!

GDY DUSZA UJRZY SAMĄ SIEBIE OTOCZONA SWĄ SFERĄ. GDY SŁOŃCE POZNA, ŻE JEST SŁOŃCEM...

JA / JA JESTEM / JAŹŃ / ATMA / ISKRA / SŁOŃCE / GWIAZDA / DUSZA / CÓRA NIEBA

"Jest tylko jedna, jedyna rzeczywistość. Jest to rzeczywistość atmiczna", "Nie ma niczego innego poza tą rzeczywistością", "Ale, żeby poznać Atmę, trzeba ją pokochać..."

''Dusza jest kluczem wszechświata...''

''BÓG ŻYWY NIE JEST BOGIEM MARZYCIELI I FANTASTÓW!''