U ludów pierwotnych nie wymawia się niektórych słów określających przykrość czy nieszczęście, aby w ten sposób móc się przed tymi nieszczęściami i przykrościami ochronić. Do takich słów należą np. ''choroba'' czy ''śmierć'', których się nie wypowiada, albo wypowiada się je z odpowiednimi zaklęciami, co ma ratować przed chorobą czy śmiercią. *Fragment z książki: ''O tych, co z kosmosu...'' Arnold Mostowicz