OD BOSKOŚCI DO
ZWIERZĘCOŚCI / ZMYSŁOWOŚCI
I Z POWROTEM

Ciężka, żmudna, uczciwa i systematyczna praca (zarobkowa, obowiązki, itd) połączona z medytacją/analizą tego co się już wie oraz kontemplacją swojego istotnego 'JA' czyni wolnym.

Wyzwolenie osiąga się poprzez sumienne wypełnianie swoich obowiązków oraz świadomość siebie jako Ducha, a nie tylko ciało/ciała.