OD BOSKOŚCI DO
ZWIERZĘCOŚCI / ZMYSŁOWOŚCI
I Z POWROTEM

Ciężka, żmudna, uczciwa, sumienna i systematyczna praca (zarobkowa, obowiązki, itd.) połączona z treningiem siły woli, medytacją/analizą tego co się już wie oraz kontemplacją swojego istotnego 'JA' czyni wolnym.

Wyzwolenie osiąga się poprzez sumienne wypełnianie swoich obowiązków oraz świadomość siebie jako Boskiej Atmy, Siebie jako Ducha, a nie tylko ciała.

''Żywy Bóg, nie jest Bogiem marzycieli i fantastów.''

NASZA NIEBIAŃSKA DUSZA, KTORĄ MAMY W SERCU - JEST KLUCZEM DO WSZECHŚWIATA

W TYM WSZYSTKIM CHODZI O PRZENIESIENIE NASZEJ ŚWIADOMOŚCI Z GŁOWY DO SERCA. I UTRZYMYWANIE JEJ TAM. O SYNCHRONIZACJE ŚWIADOMOŚCI NASZEGO ZIEMSKIEGO ŚMIERTELNEGO / PRZEMIJAJĄCEGO EGO 'JA' Z NASZYM NIEBIAŃSKIM NIEŚMIERTELNYM 'JA' , Z NASZĄ DUSZĄ ATMĄ, KTÓRĄ MAMY W SERCU.

W TYM WSZYSTKIM CHODZI O PRZEBUDZENIE BOGA W SOBIE, BĘDĄC JESZCZE TUTAJ NA ZIEMI, W NASZYM ZIEMSKIM CIELE.

W TYM WSZYSTKIM TAKŻE CHODZI O REALIZACJĘ NASZEGO NIEBIAŃSKIEGO POSŁANNICTWA / WYPEŁNIANIE PRZYPISANEJ NAM MISJI TU NA ZIEMI. JAKO, ŻE KAŻDY KTO ZSTĄPIŁ TU Z NIEBA NA ZIEMIĘ, MA SWOJE ZADANIE DO WYKONANIA

WSZYSTKIE TE ELEMENTY SĄ RÓWNIE WAŻNE